Vervolgbijeenkomst POH’s-ggz en professionals uit het sociaal domein

Datum: 13 november 2018
Tijd: 15:15 - 17:30 uur
Locatie: Abe Lenstrastadion te Heerenveen
Doelgroep: POH's-GGZ, POH Jeugd, praktijkmanagers, huisartsen, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers van de preventieteams, het sociaal team, meitinkers, gezinswerkers van het Team Jeugd & Gezin, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en de wijk-GGD’er
Organisatie: ROS Friesland

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 29 oktober 2018
Aantal nog beschikbare plaatsen: 5
Kosten: Geen
Inschrijven

Een nieuwe ontmoeting tussen al deze (zorg)professionals die zich inzetten voor mensen met psychische problemen in de gemeente Heerenveen.
De ontmoeting is een vervolg op de bijeenkomst in het Posthuistheater van 1 februari 2018.

Waarom deze tweede bijeenkomst?
Om te beginnen: omdat jullie er bij de evaluatie om vroegen!

En verder verwachten we van deze tweede bijeenkomst:
• dat je weer een actueel beeld hebt van de laatste ontwikkelingen in Heerenveen;
• dat je een verdiepingsslag hebt gemaakt in kennis van wat je samenwerkingspartners concreet te bieden hebben;
• en dat je elkaar op persoonlijk niveau beter hebt leren kennen.

Het programma
• We starten met een korte terugblik en actualisatie van het domein van de huisartsenzorg en het sociaal domein.
• Daarna het hoofdonderdeel: in groepjes aan de slag met casuïstiekbespreking.
• En we eindigen met gelegenheid om te netwerken.Inschrijfformulier
Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 29 oktober 2018
Aantal nog beschikbare plaatsen: 5
Kosten: Geen