Training Effectief communiceren met laaggeletterden

Datum: 18 juni 2018
Tijd: 16:00 - 20:00 uur
Locatie: HuizumerPoort
Adres: Sixmastraat 18, Leeuwarden
Spreker(s): Marjan Mensinga (+ acteur)
Doelgroep: Doktersassistenten, (uit Leeuwarden)
Organisatie: Leeuwarder Fonds Achterstandswijken i.s.m. ROS Friesland & Pharos

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 21 mei 2018
Kosten: Geen
Inschrijven

Hoe herkent u een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe past u uw communicatie aan op het niveau van deze patiënt?

In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen laaggeletterd. Ongeveer een derde hiervan heeft een migrantenachtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw. Deze mensen maken ook minder vaak gebruik van preventieve screening voor ziekten. Diagnoses voor ziekten worden vaker in een later stadium vastgesteld. Door de lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid of beperkte beheersing van het Nederlands zijn zij minder goed in staat tot zelfmanagement.

In de training ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’ leert u met uw vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt.

Inhoud training

  • Inzicht in de mogelijkheden van uw cliënten om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen.
  • Hoe kunt u de communicatie aansluiten op de mogelijkheden van uw cliënt.
  • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden in uw praktijk.
  • Oefenen van de ‘teach-back methode’.
  • Gelegenheid om te oefenen in communiceren met laaggeletterden met medewerking van een acteur.

De kennis en vaardigheden die u in deze training aangeboden krijgt, zijn bruikbaar in de zorgverlening aan zowel autochtone Nederlanders, als Nederlanders met een migrantenachtergrond.

Opzet training

  • Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
  • We oefenen met interactieve werkvormen en trainingsacteurs.
  • De training is praktisch van opzet. U kunt het geleerde meteen in praktijk brengen.
  • De trainers creëren een open en veilige sfeer. Ze nodigen u uit vragen en twijfels te delen.
  • Deze training bestaat uit één dagdeel.

Kosten en annulering

Deze training wordt u aangeboden door het Leeuwarder Fonds Achterstandswijken. Echter bij aanmelden en niet verschijnen, brengen wij € 25 in rekening.

                   Inschrijfformulier
Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 21 mei 2018
Kosten: Geen
Lianne van Mourik
Secretariaat Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Neem contact op