Symposium Geboortezorg vrijdag 3-11-2017

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Datum: 03 november 2017
Tijd: 00:09 - 00:15 uur
Locatie: Hampshire Hotel - Plaza Groningen
Spreker(s): mevrouw A.P. (Andrea) Drost, onderwijskundige DrostEffect (dagvoorzitter de heer M.T. (Mattias) Gijsbertsen, wethouder van Groningen, o.a. portefeuillehouder van Sociale Zaken & Jeugdzorg de heer J.J.H.M. (Jan Jaap) Erwich, Hoogleraar Obstetrie UMCG en voorzitter van de stuurgroep van het Consortium de heer dr. J.J. (Hans) Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog mevrouw Tessa van Leeuwen, regiomanager JGZ Groningen en Monique Huizenga, JGZ-verpleegkundige mevrouw Oda Kerkvliet en mevrouw Anna Tsiamparlis-Wildeboer, docenten AVAG mevrouw drs. Ilse Reimink, GZ-psycholoog en praktijkopleider bij Frion, Adviseur OZO verbindzorg mevrouw Willy Dorgeloos, trainer en actrice bij Improsa, is betrokken bij trainingen rond ALPHA NL en een ervaren verloskundige uit de regio de heer Barend Rombout, directeur Bureau Frontlijn te Rotterdam mevrouw Connie Rijlaarsdam, verpleegkundig specialist bij GGD Hart voor Brabant
Doelgroep: Huisartsen, Verloskundigen, Overig, Gynaecoloog, Kraamverzorgende, Kinderarts, JGZ arts en verpleegkundige, Student AVAG
Organisatie: ROS Friesland i.s.m. ELANN e.a.

Aanvullende informatie

Kosten: € 75,00

ELANN organiseert als partner van het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN) in samenwerking met Proscoop, ROS Friesland, AVAG, ACTion en ProKind het symposium ‘Samen sterk voor de kwetsbare zwangere!’. Met ‘kwetsbaar’ wordt bedoeld dat deze vrouwen veel stress ervaren, te maken hebben met sociale problematiek en zelfstandig niet uit hun problematische situatie kunnen komen. Het doel is om de kans op een gezonde zwangerschap en een veilige kraamperiode met een goede start voor moeder en kind te vergroten. De organisatie heeft een breed programma samengesteld, waarin diverse thema’s rondom de kwetsbare zwangere in de geboortezorg van verschillende kanten belicht worden. Uiteraard wordt u ook geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg van het Consortium.

Er worden zes workshops aangeboden, waarin dieper wordt ingegaan op het thema kwetsbare zwangeren. U kunt deelnemen aan twee workshops. U mag drie voorkeuren aangeven bij uw aanmelding via de website.
Wij verwelkomen u graag op vrijdag 3 november 2017 bij het Hampshire Hotel – Plaza te Groningen.


Programma

09.30 uur
Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur
Opening
door dagvoorzitter mevrouw A.P. (Andrea) Drost, onderwijskundige DrostEffect en de heer M.T. (Mattias) Gijsbertsen, wethouder van Groningen, o.a. portefeuillehouder van Sociale Zaken & Jeugdzorg

10.25 uur
Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN), terugblik op 2017 met het perspectief voor vervolg vanaf 2018, door de heer J.J.H.M. (Jan Jaap) Erwich, Hoogleraar Obstetrie UMCG en voorzitter van de stuurgroep van het Consortium

11.00 uur
Pauze

11.25 uur
‘Kwetsbare zwangeren hebben hulp nodig’ het project van het Erasmus MC Rotterdam met de heer dr. J.J. (Hans) Duvekot, gynaecoloog-perinatoloog

12.15 uur
Lunch

13.15 uur
Workshopronde 1

14.15 uur
Wisselmoment

14.25 uur

Workshopronde 2

15.30 uur
Afsluiting (tot 16.30 uur) in foyer met drankje


Accreditatie

4 uur is aangevraagd c.q. toegekend door KNOV, NVOG, NVK, V&VN en ABC (cluster 1)


Kosten bedragen €75,00 (studenten €25,00 max 18, aanmelden via scholingsbureau@proscoop.nl ivm gereduceerd tarief).

Aanmelden kan via de website van ELANN. De officiële uitnodiging met programma vind u hier.

Voor vragen/inlichtingen kunt u contact opnemen met Roelinda Bos (ELANN) of Marja Ooms (ProScoop).uitnodiging symposium geboortezorg 3 nov. 2017docx

Lianne van Mourik
Secretariaat Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Neem contact op