Symposium Geboortezorg ‘Geboortezorg is teamsport’ – online

Datum: 10 maart 2023
Tijd: 09:30 - 12:30 uur
Spreker(s): Zie programma
Doelgroep: Huisartsen, Verloskundigen, Overig, Gynaecologen, Kraamzorg, Kinderartsen, JGZ verpleegkundigen, JGZ artsen, 3e/4e jaars studenten AVAG
Organisatie: Dokterszorg Friesland in opdracht van ROS Friesland, Zorgadvies Groningen, Proscoop, Consortium ZeGNN en de AVAG

Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 08 maart 2023
Kosten: € 40,00
Inschrijven

Op vrijdag 10 maart 2023 organiseert ROS Friesland in samenwerking met Dokterszorg Friesland, het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN), Zorgadvies Groningen, Proscoop en de AVAG het jaarlijkse geboortezorgsymposium. Het programma start om 9.30 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur) en kan zowel fysiek als online worden gevolgd.

“Geboortezorg is teamsport” is het thema van dit symposium.
We bekijken dit thema vanuit diverse invalshoeken. Zoals:

  • Hoe kan je goed samenwerken in een netwerkorganisatie?
  • Bereik je als geboortezorgteam (VSV) meer dan als individuele zorgverlener?
  • Wat doet de arbeidsmarktproblematiek met jou als geboortezorgprofessional nu en in de nabije toekomst? En wat kun je als VSV hierin gezamenlijk doen?
  • Hoe om te gaan met casuïstiek die je persoonlijk raakt en hoe kan je hierin samen optrekken met je collega’s?
  • Hoe kan de Jeugdgezondheidszorg hun rol optimaal pakken in de geboortezorgketen en wat zijn uitdagingen hierbij?

Programma

09.30 uur
Opening
Door dagvoorzitter Mark de Roos, Adviseur ROS Friesland

09.35 uur
Benodigde ingrediënten bij samenwerking en het belang van wederkerigheid
Dr. Jelly Zuidersma, Lector Wederkerigheid in Leernetwerken bij de Hanzehogeschool Groningen en programma manager bij NetwerkZON. Samen met haar onderzoeksteam onderzoekt zij succesfactoren van leernetwerken en netwerkorganisaties. Wanneer we de samenleving zien als een aaneenschakeling van relaties, zijn er veel meer mogelijkheden om maatschappelijke problemen te verkleinen dan wanneer we de samenleving zien als afzonderlijke organisaties, professies en diensten. Deze netwerkbenadering biedt kansen voor de Geboortezorg. Hoe kan Geboortezorg zich organiseren zodat de doelgroep optimaal en blijvend profijt heeft? Hoe kan wederkerigheidsgedrag gecreëerd en geobserveerd worden in een Interdisciplinair team? Hoe kan Geboortezorg duurzaam verbeterd worden? Op deze vragen en andere gaat Jelly Zuidersma in.

10.10 uur
Vooruitblik vanuit het Consortium op 2023
Prof. dr. J.J.H.M. Erwich (Jan Jaap), Gynaecoloog-Perinatoloog Universitair Medisch Centrum Groningen, voorzitter van de stuurgroep van het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN).     In de geboortezorg blijven veel ontwikkelingen op de VSV’s afkomen. De VSV’s zijn zelf ook op veel vlakken actief. Het consortium ondersteunt de VSV’s hierbij en wil dat in de toekomst ook blijven doen. Een toelichting op de plannen in de regio en de ontwikkelingen binnen het landelijk netwerk, de NRCG.

10.30 uur
Pauze

10.45 uur
Capaciteit, arbeidsmarktontwikkelingen en toekomst verloskundigen
Mr. Drs. Job Paulus, directielid KNOV. Hoe kijkt de KNOV naar de arbeidsmarktontwikkelingen en capaciteitsproblematiek en wat zijn mogelijke scenario’s om hiermee te gaan? Job neemt ons mee in een aantal concrete voorbeelden die positief stemmen. Dit gaat ook over de positie van de verloskundige binnen het team van zorgprofessionals en wie welke rol daarin pakt. Job verbindt de praktijk van alledag aan meer strategische overwegingen in een vooruitblik op deze urgente thema’s.

11.25 uur
Omgaan als zorgprofessional en team met casuïstiek die je persoonlijk raakt
Koosje Lousma, gespecialiseerd maatschappelijk werker, FIOM. Vanuit haar ruime praktijkervaring neemt Koosje ons mee in de manier waarop je kan omgaan met casuïstiek waarbij ethische dilemma’s spelen. Wat te doen als de wens van de cliënt voor jou “schuurt” omdat deze niet goed past binnen je eigen morele kompas? Tips om hiermee om te gaan als persoon, als zorgprofessional en als teamspeler.

12.00 uur
De positie van de JGZ in het VSV. Manieren om elkaar te versterken. Opbrengsten en uitdagingen.
Margreet de Ruijter, stafverpleegkundige JGZ, GGD Gelderland-Zuid. In VSV SAMEN (regio Nijmegen) is de JGZ in alle lagen van het VSV aanwezig. Margreet neemt ons mee in de “samenwerkingsdriehoek” en het belang van doorzetten om in een “doorgaande lijn” de kansen voor kinderen in een kwetsbare situatie te vergroten. Margreet deelt niet alleen concrete opbrengsten en tips met ons, maar ook actuele uitdagingen.

12.30 uur
Afsluiting


Kosten

Online: € 40,00
Op locatie: € 60,00 (maximaal 70 deelnemers)
Studenten verloskunde: Aanmelden zich via AVAG, Nelleke Eelman, nelleke.eelman@inholland.nl


Accreditatie

3 uur wordt aangevraagd bij KNOV, V&VN, NVK en ABC (cluster 1)


InlichtingenInschrijfformulier
Aanvullende informatie

De inschrijving sluit op: 08 maart 2023
Kosten: € 40,00
Mark de Roos
Adviseur
Neem contact op