Startbijeenkomst Platform Wijkverpleegkundigen Friesland

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Datum: 12 december 2017
Tijd: 19:00 - 21:00 uur
Locatie: Trinitas Heerenveen
Adres: Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ HEERENVEEN
Spreker(s): o.a. Pieterbas Lalleman, verpleegkundige en organisatiesocioloog
Doelgroep: Wijkverpleegkundigen, (niveau 5 & 6)
Organisatie: ROS Friesland

Aanvullende informatie

Kosten: Geen

De toekomst van de wijkverpleegkundige

Het vak wijkverpleegkundige is volop in beweging. De wijkverpleegkundige krijgt een steeds belangrijkere rol en positie in de zorg dichtbij de mensen. Om als wijkverpleegkundigen deze positie goed in te vullen, is het belangrijk dat er een professionaliseringsslag plaatsvindt. Het is van belang dat je als beroepsgroep zichtbaarder wordt, aanspreekbaar bent, eenduidige werkwijzen hanteert, dat kennis en praktijk aan elkaar wordt gekoppeld en dat de samenwerking in de keten verbetert. De wijkverpleegkundigen in Friesland hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen een vereniging op te zetten; het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland.

Het bestuur nodigt jou uit aanwezig te zijn bij de officiële startbijeenkomst, waarbij het platform zich presenteert en Pieterbas Lalleman op energieke wijze het verpleegkundig leiderschap verkent. Pieterbas hoopt in november 2017 te promoveren op dit onderwerp.
Vervolgens wordt in een interactieve sessie gekeken naar jouw wensen en wat het Platform hierin voor jou kan betekenen.

Programma in het kort

1. Presentatie Platform Wijkverpleegkundigen Friesland
2. Lezing Pieterbas Lalleman
3. Interactieve sessie:
Wat zijn jouw leiderschapskwaliteiten?’

Pieterbas Lalleman

Als verpleegkundige en organisatiesocioloog houd ik mij al jaren bezig met het ontwikkelen van verpleegkundig leiders en leiderschap. In interactieve, reflectieve en energieke presentaties en workshops verken ik met de deelnemers wat leiderschap voor hen betekent in het dagelijks werk, voor de organisaties waarin zij werken en de maatschappij. Uitgangspunt daarbij is altijd patiënt-, cliënt- en persoonsgerichtheid. Immers, in ons werk als verpleegkundigen staat invloed hebben op patiënten en cliënten uitkomsten centraal. Idealiter gefundeerd door evidence based practice die recht doet aan de context waarin de zorg plaatsvindt. Verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg zijn dé uitdagingen van de verpleegkundig leider van vandaag.

Extra informatie m.b.t. kosten

Als je lid wordt van het Platform, is deelname aan de bijeenkomst gratis. Je ontvangt een machtiging (per mail) voor € 19,50 per jaar en betaalt pas vanaf 1 januari 2018.
Word je liever geen lid, dan betaal je voor deelname € 10,00.

Namens het bestuur

Gerard Schaafsma (g.schaafsma@zuidoostzorg.nl)
Anke Straatsma (anke.straatsma@friesewouden.nl)
Elsbeth Rispens (elsbeth.rispens@friesewouden.nl)
Karin Middendorp (k.middendorp@zuidoostzorg.nl)
Eline Lageveen (e.lageveen@aardemathuiszorg.nl)
Loes Voss (loes@thfl.nl)
Lotte Trap (lotte.trap@zuidoostzorg.nl)

Lianne van Mourik
Secretariaat Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Neem contact op