Afbouwen antidepressiva in de huisartsenpraktijk

Datum: 22 maart 2018
Tijd: 18:00 - 21:00 uur
Locatie: Hotel Hampshire, Groningen
Spreker(s): zie programma
Doelgroep: Eerstelijnspsychologen, Huisartsen, Praktijkondersteuners GGZ, Psychiaters
Organisatie: ELANN

Aanvullende informatie

Kosten: € 50,00

Meer dan een miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva. Belangrijk is dat deze mensen goed geholpen worden als zij willen afbouwen. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis en praktische ervaring beschikbaar over de juiste begeleiding en ondersteuning van het afbouwen.
Vanuit de wens de psycholoog in de eerstelijn weer dichter bij de basiszorg van de huisarts te brengen zijn in 2016 drie pilots gestart voor de duur van drie jaar met als doel om de basis GGZ lokaal uit te voeren onder regie van de huisartsenpraktijk. De huisartsen, POH-GGZ en meestal GZ-psychologen en psychiaters vormen een samenwerkingsverband in de eerstelijn waarbij de huisarts de regisseur van de zorg is. Een van de afspraken die de pilots hebben gemaakt is het nagaan of er mogelijkheden zijn voor afbouw of staken van langdurig gebruik van antidepressiva. Deze nascholing is onderdeel van deze afspraak. We willen deze kennis graag met u delen zoals afbouwmethoden en een praktische handreiking doen hoe in de huisartsenpraktijk mensen begeleid kunnen worden bij het afbouwen van langdurig gebruik van antidepressiva.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze nascholing omtrent de nieuwste inzichten en kennis over het afbouwen van antidepressiva in de huisartsenpraktijk. Onafhankelijk of u wel of niet betrokken bent bij de pilot; u bent van harte uitgenodigd!

Doel
De kennis en informatie over het gebruik en afbouwen van antidepressiva in de huisartsenpraktijk te vergroten bij de doelgroepen huisarts, POH-GGZ, psycholoog, psychiater.

Accreditatie
Wordt aangevraagd voor huisartsen en POH’ers-GGZ.

Programma
17.30 – 18.00 uur
Ontvangst met soep en een broodje (of twee)

18.00 – 18.10 uur
Dagvoorzitter Zwaantje Regtop (opening, aandacht pilots)

18.10 – 18.20 uur
Ervaring met het afbouwen (Gabe Valles)

18.20 – 18.40 uur
Bijwerkingen en onttrekkingsverschijnselen (psychiater UCP)

18.40 – 18.50 uur
Vragen

18.50 – 19.10 uur
Wetenschappelijke kennis over het afbouwen (Huib Burger)

19.10 – 19.30 uur
Pauze

19.30 – 20.30 uur
Afbouwen in de praktijk (Carolien Wentink)

20.30 – 20.45 uur
Vragen

20.45 uur
Afsluiting

Aanmelden kan via ELANN, klik hier

Lianne van Mourik
Secretariaat Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Neem contact op