Regionaal kenniscentrum eerste lijn

ROS Friesland is het kenniscentrum voor de eerstelijnszorg in de regio. Onze adviseurs zijn met hun kennis en ervaring uit de regio het aanspreekpunt voor samenhangende zorg in de buurt. We houden ontwikkelingen en veranderingen in de zorg nauwlettend in de gaten. Kennis en informatie vertalen we snel en overzichtelijk naar de regio.

Via de themapagina vindt u meer informatie over relevante thema’s zoals gebiedsanalyses, Triple Aim en instrumenten voor samenwerking. We faciliteren geregeld pratische workshops, bijeenkomsten en scholingen.

Daarnaast zetten we in op innovatie in nauwe samenwerking met het landelijke ROS-Netwerk.