Programma's en zorgnetwerken

In de regio Friesland zijn diverse samenwerkingsverbanden rondom specifieke doelgroepen en thema’s zoals geboortezorg, kwetsbare ouderen, jeugd, GGZ en palliatieve zorg. Wij leveren kennis, advies en ondersteuning aan deze netwerken. Hierbij leggen we waar nodig de verbinding met lokale netwerken zoals de gebieds- en wijkteams die actief zijn in de buurt.